امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان
نظر شما چیست؟
نفسهایم
تنهایی‌ام را پر می‌کند
زبانم
انگار که به یخی چسبیده باشد
با نام توست
من اما
در به یاد آوردن ِخاطراتِ کهنه
قدیمی شده‌ام...
صفحات کتاب :
71
کنگره :
‫PIR8123‭‬ ‭/ف884‫‬‭ب8 1387
دیویی :
‫‬‭‭8‮فا‬1/62‬
کتابشناسی ملی :
1298997
شابک :
978-964-477-349-5
سال نشر :
1387

کتاب های مشابه بگذار از پهلویم گلی بروید