کتاب آسیب های روانی خانواده pdf

برگرفته از دیدگاه های روان شناسی، مشاوره و اسلام

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 52,000
نظر شما چیست؟
مجموعه حاضر تحت عنوان "آسیبهای روانی خانواده "شامل عوامل مشکل سازی هستند که خانواده را در فرآیند دچار ناراحتی و بد عملکردی می کند ولی لزوما منجر به جدایی ،اضمحلال و .... نمی گردد.اما در خانوادها رضایت چندانی موجود نیست.از نگاه بیرونی ممکن است دلایل مشکلات بیشتر جنبه اجتماعی- اقتصادی باشند ولی پیامد و نتایج آنهااز هم پاشیدگی روانی اعضای خانواده میباشد که این مورد به صورت دو سویه عمل مینماید.. مشکلاتی همچون طلاق روانی، خشونت بر علیه زن و فرزند با عنوان همسر آزاری و کودک آزاری، بیکاری ،ناباروری، فرزند معلول، سرقت، سوگ و... در نهایت حسادت، سرزنش و دلبستگی افراطی که هر یک آثار و تبعات خاص خود را دارا می باشد.لذا کتاب حاضر با نگاهی تقریبا جامع به مشکلات فوق و با تاکید بر ابعاد روانی تهیه و تدوین گشته تا درمانگران خانواده و دانشجویان در حال کارورزی در رشته های علوم رفتاری و علوم اجتماعی با گرایش مطالعات خانواده در بررسی مسایل و مشکلات خانواده با آلترناتیوهای متفاوت و با دیدی همه جانبه به مشکلات نگریسته ودر ارایه راهبرد نیز به راهکارهای قابل دسترس تر و مقبولتر و شاید محتمل تر جهت ترمیم زخم های روانی بپردازند ویا در بعضی موارد صرفا پذیرش مشکل را تجویز نمایند، واز این طریق نیروی خود کنترلی رادر خانواده ها افزایش داده واز این شیوه به بازسازی سلامت و بهبودی خانواده کمک نمایند.
کنگره :
RC488/5‫‭/ش7آ5 1392
دیویی :
616/89156
کتابشناسی ملی :
3193477
شابک :
‭‭‫‭978-600-309-041-5‬‬‬
سال نشر :
1392
صفحات کتاب :
‫296

کتاب های مشابه آسیب های روانی خانواده