نظر شما چیست؟
تالیف: دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
با کمک کارول کامپفر از دانشگاه یوتا
خانواده قلب جامعه است و والدین از عوامل مهمی هستند که می توانند به کودک کمک کنند تا از عهده آن چه لازمه استقلال است بر آید و به انسانی توانا، متکی به خود و دارای تصویر مثبت از خویش تبدیل شود و توانمندی ها و قابلیت های خود را باور کند.
مواردی مانند فقدان امنیت، فقدان اعتماد و نبود دلگرمی در رابطه بین والد-کودک می تواند خطرات زیادی را به دنبال داشته باشد و منجر به رفتارهای مشکل ساز، اختلات روانی و اعتیاد شود. بنابراین اگر خانواده نقش هدایتی، حمایتی، نظارتی و تربیتی خود را در شکل گیری شخصیت و رفتار فرزندان به خوبی و به موقع ایفا نکند، نوجوان به محیط هایی غیر از محیط خانه رو می آورد و در نهایت یکی از مشکلاتی که پیش رو نوجوان قرار می گیرد سوء مصرف مواد است.
سال نشر :
1393
صفحات کتاب :
112
کنگره :
‫‭HV5801‫‭/پ942 1393
دیویی :
‫‭317/929295
کتابشناسی ملی :
3367164
شابک :
‫‬‭978-600-309-078-1‬

کتاب های مشابه پیشگیری از اعتیاد در خانواده