امتیاز
5 / 4.7
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
84,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
اهمیت شخصیت با پیچیده تر شدن زندگی اجتماعی افزایش می یابد. شخصیت مطلوب از ارزش بالایی برخوردار است و به آن بهای بسیار داده می شود. در فرهنگ های بدوی که مقیاس روابط اجتماعی پایین می بود و رفتار توسط آداب و رسوم کهنه تنظیم می گردید، شخصیت اهمیت کمتری می داشت.
در آغاز، زندگی در آمریکا بر اساس مقیاسی ساده استوار بود .کودک در مدرسه دروس فرهنگی محض را می آموخت و فعالیتهای فوق برنامه وجود نداشتند. پس از اتمام مدرسه به خانه باز می گشت تادر کارهای منزل همکاری نموده و تکالیفش را انجام دهد. تفریحات اساساً به خانه منحصر می گشت وهمبازی ها در اغلب موارد برادر وخواهران بودند که بعدها جای آنها را دانشجویان دانشکده می گرفتند. آنها به دانشگاه می رفتند تا تحصیل کنند؛ گر چه از خوش گذراندن نیز غافل نمی شدند.
امروزه کلیه این شرایط تغییر یافته اند و شخصیت در کلیه نقشهای عملی زندگی اهمیتی بارز دارد. کودک مدرسه ای امروز، قبل از به پایان رساندن پایه اول می داند محبوبترین کودکان آنهایی هستند که شخصیتی«خوب» دارند. در مقطع راهنمایی تحصیلی پسرها و دخترها می دانند که در قرار و مدارهای دوستانه یک فرد با شخصیت مطلوب کسی است که از هوشمندی، موفقیت تحصیلی، طرز لباس پوشیدن بهتر و پول بیشتری برخوردار است. آنها به خوبی از نقش شخصیت در رهبری فعالیتهای فوق برنامه مدرسه آگاهند.
کنگره :
‫‭BF698‫‭/ھ2ر9 1393
دیویی :
‫‭155/25
کتابشناسی ملی :
2470857
شابک :
978-600-5413-57-1‬‬
سال نشر :
1393
صفحات کتاب :
528

کتاب های مشابه روان شناسی شخصیت