نظر شما چیست؟
ما با گردآوری مجموعة «حقایقی درباره...»، برخی از مسائل فشارزایی که نسل جوان امروز با آن مواجه است را مورد بررسی قرار داده ایم. مسائلی چون الکل و سوءاستفاده از دارو، افسردگی، مشکلات خانوادگی، مسائل جنسی و اختلالات تغذیه در رأس فهرستی از این مجموعه قرار دارد.
هدف از نوشتن این کتابها فراهم آوردن حقایقی ضروری و حذف موهوماتی از این مقوله های با اهمیت است.
این مجموعه منابعی موثق هستند که افراد می توانند برای بدست آوردن جوابی مناسب برای هر مشکلی و یا تحقیق راجع به تاریخچه یک مشکل به آن مراجعه کنند و اطلاعات جدید را در دست گیرند. همچنین منبعی است برای خانواده ها، معلمین، مشاورین، و افرادی دیگر که با نسل جوان کار می کنند و اطلاعات مرتبط را نیاز دارند...
صفحات کتاب :
248
کنگره :
‫‭HV6625‫‭/ھ94ح7 1391
دیویی :
‫‭362/82
کتابشناسی ملی :
2788880
شابک :
‫978-600-5413-85-4‬
سال نشر :
1391

کتاب های مشابه حقایقی درباره سوء رفتار