امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
در این جزوۀ مختصر آثار و عواقب گناه «همجنس‌گرایی» از منابع دینی مورد بررسی قرار گرفته و جمع‌آوری و دسته‌بندی شده است.
در این اثر کوشیده‌ایم با زبان ساده و خودمانی در مورد قباحت و آثار سوء و ویران‌گر این گناه بزرگ صحبت کنیم تا چراغی باشد پیش روی جوانان مسلمان و طهارت‌جو.
پیشاپیش از نقص‌ها و کاستی‌های این اثر از شما خوانندۀ عزیز پوزش طلبیده و التماس دعا دارم. به امید ایرانی آباد و عاری از گناه!
همجنس¬گرایی از اختراعات قوم لوط به تعلیم شیطانه که داستان اون به صورت مفصل در روایات ذکر شده و ما نیازی به بیان اون نمی¬بینیم. این قوم در بر آورده کردن نیاز جنسی به گونه¬ای به انحراف کشیده شدند که در بین اونها مردها به مردها و در نتیجه زن¬ها به زن-ها اکتفا می¬کردند.
اونها در ضلالت و گمراهی تا جایی پیش رفتند و شهوت جنسی چنان بر اونها غلبه کرده بود که نه تنها به رهنمودها و هشدارهای پیامبرشون توجه نمی¬کردند، بلکه به میهمانان او ـ که فرستادگان الهی بودند ـ هم چشم طمع و قصد تعرض داشتند...

کتاب های مشابه عاقبت همجنس گرایی