نظر دیگران

نظر شما چیست؟
این کتاب مصور انگلیسی، به همراه صوت ارائه می شود.
لایتینگ مک کوئین تازه از رادیاتو اسپیرینگز برگشته بود.او به خاطر بردن جام پیستونش، در رستوران ویل ولبه همراه سالی جشن گرفته بود. ولی میتر می خواست با مک کوئین وقت بگذراندبرای همین وانمود کرد پیش خدمت رستوران است و از آنجا بود که مشکلات شروع شد....
صفحات کتاب :
47

کتاب های مشابه ماشین ها 2