خرید و دانلود کتاب یک ساعت زودتر

روایتی از زندگی شهید رضا عباس زاده

امتیاز کتاب:
5 / 0.0
از 0 رای
الکترونیکی:
0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه از طریق اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000
نظر شما چیست؟
به سختی روزگار می گذراندیم. کاربیش تر مردم روستایمان کشاورزی بود و من هم مثل خیلی های دیگر، کارگری می کردیم. هرروز صبح، می رفتم روی زمین ارباب ها کار می کردم و عصر، مزدم را می گرفتم و برمی گشتم؛ من و خیلی های دیگر، کارگز روزمزد بودیم.
به خانه که بر می گشتم، می شدم کارگر زندگی خودم؛ به هر سختی ای که بود، تا عصر صد خشت می مالیدم تا بتوانم خانه ای را که با هزار زحمت زمینش را خریده بودم، تکمیل کنم...
صفحات کتاب :
76
کنگره :
‫DSR1626‭‬ ‭/ع188‫‭‮الف‬9 1391
دیویی :
‫‭‭955/0843092
کتابشناسی ملی :
2823832
شابک :
978-600-92498-8-6
سال نشر :
1391

کتاب های مشابه یک ساعت زودتر

با موفقیت اضافه شد
0