امتیاز
5 / 4.9
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 40,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
برای برخورداری از زندگی هوشمندانه‏ ما باید بدانیم که دو حقیقت بزرگ و بنیادی در آن نهفته است. یکی از آنها این است که عمر ما بسیار محدود تر از آن است که تصور می کنیم. این مدت زمان ممکن چند سال باشد و یا حتی 100 سال است. دیگر حقیقت زندگی زمان است که باعث می شود ما در یک مدت مشخص فعالیت های خاصی را در طول عمرمان انجام دهیم. هنگامی که ما به دنیا می آییم نمی دانیم که چه باید بکنیم. به عبارت دیگر هیچ راهنمایی در دسترس ما نیست که بتوانیم با استفاده از آن مسیر زندگی خود را انتخاب نماییم و بدون اینکه هیچ منبعی در اختیار داشته باشیم‏ عمر ما آغاز می شود.
صفحات کتاب :
200
کنگره :
‫BF637‭‬ ‭/خ9‫‭‮الف‬9 1392پ
دیویی :
‫‭107/44‭‮‬
کتابشناسی ملی :
3119592
شابک :
978-600-6235-28-8‬‬‬
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه پنج رازی که هر کس قبل از مرگ باید بداند