کتاب ملاحظات دارو درمانی در سالمندان pdf

به انضمام معیارهای روزآمد شده و بومی سازی شده Beers و STOPP

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,100
نظر شما چیست؟
در جامعه سالمندان علاوه بر بیماری مزمن، میزان بروز بسیاری اختلالات دوران کهولت( آلزایمر، بیماری پارکینسون، بیماری کرونر قلب و نارسایی قلبی...) نیز افزایش می یابد. در نتیجه، نیاز به تجویز دارو در این گروه سنی ضروری به نظر می رسد. دارو درمانی در افراد مسن می تواند به درمان یا تسکین بیماری منجر شود.اما باا وجود مزایای دارو درمانی، کیفیت زندگی سالمندان می تواند تحت تأثیر مشکلات وابسته به دارو به خطر بیافتد. اما این مشکلات قابل پیش بینی و در یک رویکرد منطقی به تجویز دارو، در اغلب موارد قابل پیشگیری هستند. جهت دستیابی به رژیم دارویی منطقی، لازم است تا دانش ما در رابطه با تغییرات فیزیولوژیک دوره کهنسالی با شنناخت ما در رابطه با فارماکولوژی داروها با یکدیگر ادغام شود. برای پرداختن به ایندانش های مورد نیاز، این کتاب به بحث در مورد اپیدمیولوژی افزایش سن، تغییرات بر فارماکوکیتنیک و فارماکودینامیک داروها، شرایط بالینی که معمولا در سالمندان و راهکارهایی برای کاهش آنها از طریق ارائه ارزیابی جامع سالمندان می پردازد...
صفحات کتاب :
148
کنگره :
‫‬‭‬‭RC953/7‫‬‮‭/م7 1394
دیویی :
‫‬‭‬‭615/580846
کتابشناسی ملی :
3967986
شابک :
‫‬‬‭978-600-369-031-8‬‮
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه ملاحظات دارو درمانی در سالمندان