نظر شما چیست؟
آشنایی با تکنیک های مقاله نویسی از مهم ترین توانمندی های مورد نیاز محققان و پژوهشگران در دیسیپلین های مختلف علوم پزشکی است. اصولاً انجام تحقیق بدون انتشار نتایج آن امری ناتمام، عبث و بیهوده و صرفاً اتلاف زمان، انرژی، نیروی انسانی و منابع مالی است و تنها با انتشار نتایج تحقیق است که پژوهشگران قادر خواهند بود به بدنه دانش حرفه ای بیافزایند.
توجه به این نکته مهم است که بعضاً محققان آنقدر درگیر صحت و دقت جنبه های تکنیکی تحقیق می شوند که ممکن است از اصول نگارش غافل شوند. این نکته را باید به خاطر داشت که همیشه پژوهشگران ممتاز لزوماً نویسندگان برجسته نیستند. بنابراین آموختن روش صحیح نگارش مقالات علمی یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای هر محقق به شمار می رود. از سوی دیگر شتاب روزافزون فعالیت های پژوهشی در دنیای امروز سبب ایجاد حجم غیرقابل تصوری از دست نوشته های محققان گردیده است که سردبیران مجلات را به انتخاب بهترین آنها واداشته است. لذا تنها آشنایی با اصول استاندارد نگارش مقالات است که شانس گزینش مقالات پژوهشگران برای چاپ را به همراه خواهد داشت.
صفحات کتاب :
196
کنگره :
R119‫‭/چ8 1394‬‮الف
دیویی :
808/06661
کتابشناسی ملی :
4044997
شابک :
978-600-369-019-6‬
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه چگونه یک مقاله بنویسیم