کتاب مبانی معرفتی اندیشه امام خمینی رحمه الله (چاپی و pdf)

با تأکید بر انسان شناسی و نظریه فطرت

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
35,000
خبرم کن
کتاب چاپی ناموجود است
25,000
15%
21,250
نظر شما چیست؟
بی شک وجه تمایز مکتب های اندیشه ای که ظهور پیدا کرده اند، به برداشت آن ها از هستی و انسان و به عبارتی به تفاوت در جهان بینی آن ها بازمی گردد. معمار کبیر انقلاب اسلامی، با دغدغه رهایی انسان از چنگال دنیای مدرن که مبتنی بر ماتریالیسم و اومانیسم است، انقلابی بر پا کرد که لازم است برای درک درست پیدا کردن از اهداف آن و شناخت وضعیت کنونی و نواقص و کاستی ها در پیمایش راه پیش روی انقلاب، پیوسته و مداوم، بازخوانی، تحلیل و تفسیر از مبانی معرفتی بنیان گذار این انقلاب صورت گیرد تا بتوان غرض اصلی از تشکیل این حکومت اسلامی را به نحو بهتری محقق کرد. با توجه به جامعیت امام خمینی رحمه الله در ابعاد مختلف مکتب اسلام، اعم از فقه، فلسفه، عرفان و ... درک برداشتی که ایشان بر اساس این ابعاد مکتب اسلام در زمینه سیاسی و اجتماعی داشتند، ضروری می نماید. اثر حاضر بر آن است تا تأثیر مبانی انسان شناسی امام خمینی رحمه الله را بر اندیشه سیاسی و اجتماعی ایشان روشن نماید.
صفحات کتاب :
200
کنگره :
‫‬‮‭DSR1576‫‬‮‭/ج75م2 1394
دیویی :
‭955/0842
کتابشناسی ملی :
3961531
شابک :
‭978-600-7850-28-2
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه مبانی معرفتی اندیشه امام خمینی رحمه الله