نظر دیگران

نظر شما چیست؟
آندره پیرلو بازیکنی است که به همه تعلق دارد. مردانی مثل او باید تحت حفاظت باشند. تمام زمین ها، زمین آندره اند.طرفداران به او نگاه می کنند و یک قهرمان جهانی را می بینند. او باعث می شود که طرفداران تنها از تیم خود حمایت کنند، آن ها ایتالیا را در او می بینند.

باعث تعجب من نخواهد بود اگر آندره با لباس خواب لاجوردی به تخت خود برود، رنگ پیراهن آئزوری. عشقش به این پیراهن بی پایان است ...
صفحات کتاب :
143
کنگره :
‫GV942/7‭ /پ86‭‬‫‬‭آ3 1393
دیویی :
796/334092
کتابشناسی ملی :
3504030
شابک :
978-964-5948-51-9
سال نشر :
1398

کتاب های مشابه می اندیشم پس بازی می کنم