امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
تولد(ما چگونه ما شدیم): بگذارید سخن را از اینجا شروع کنیم که اساسا چه شد من به سر وقت مسله ی عقب ماندگی ایران رفتم داستان بازمیگردد به سال های 1364-1363من در آن سالها وارد دوره دکترا در دانشگاه برادفورد انگلستان شده بودم و به دنبال نقطه شروعی برای تزم بودم من معتقد بودم که رمزوراز سقوط پهلوی وپیروزی انقلاب اسلامی علی رغم به دور از انتظار بودنش در مجموعه تحولات سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران نهفته است...
صفحات کتاب :
480
کنگره :
‫‭‭‭HN670/2‫‭‭/آ8ز9 1386‬
دیویی :
‫‭‭‭955‬
کتابشناسی ملی :
1255461
شابک :
964-90133-5-0‬‬‬
سال نشر :
1386

کتاب های مشابه خلاصه کتاب ما چگونه ما شدیم