کتاب خلاصه کتاب ملتی از گوسفندان pdf رایگان

شمه ای از امپریالیسم خبری ایالات متحده آمریکا

امتیاز
5 / 3.9
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
"در کتاب حاضر طی سه بخش، مهم‌ترین مباحث علوم سیاسی و حکومت‌های تطبیقی، نیز سازمان‌های سیاسی ـ که زمینه‌های رقابت و سیاست‌گذاری را فراهم می‌سازد ـ نقد و بررسی می‌شود .بخش اول با عنوان ((نهادهای سیاسی)) به مطالعه سرشت دولت، اشکال حکومت و قانون و حکومت اختصاص یافته و در بخش دوم ذیل ((ایدئولوژی‌های سیاسی))، انواع ایدئولوژی‌های راست، چپ، میانه، مارکسیسم و کمونیسم بررسی و تحلیل شده است .در بخش سوم نیز رفتارهای سیاسی در فرآیند سیاسی ایالات متحده آمریکا با این مباحث بررسی می‌گردد : سیاست ملی کشور آمریکا، دیدگاه‌های مردم در عرصه سیاسی، نقش احزاب سیاسی درنظام سیاسی کشور آمریکا، امور اداری و بوروکراسی، و تاثیر علوم و تکنولوژی بر فرآیند سیاسی و سیاست ملی آمریکا ."
صفحات کتاب :
232
دیویی :
03200
کتابشناسی ملی :
70228
شابک :
964-91455-4-0
سال نشر :
1360

کتاب های مشابه خلاصه کتاب ملتی از گوسفندان