کتاب درسی از اَلُس pdf

برنده ی جایزه ی حلقه ی منتقدان تئاتر نیویورک

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 50,000
نظر شما چیست؟
این نمایش درباره ی بقاست. بقا در آفریقای جنوبی؛ یا انتخاب کنید که اینجا بمانید یا انتخاب کنید، از اینجا بروید. اگرانتخاب به رفتن کردید، انتخاب می کنید به طور فیزیکی بروید یا انتخاب می کنید روحأ به عالم دیگری بروید؟
-دیوانه شوید- ای نچیزی است که برسریکی از شخصیت های نمایش می آیدو و این یک موضع بجا و مناسب در این ورطه ی زمانی است.
صفحات کتاب :
103
کنگره :
‫‬‭PR/ 1387 د 889 ف
دیویی :
‫‬‭822/914‫‭ف889د 1387
کتابشناسی ملی :
1325349
شابک :
9786005218558
سال نشر :
1387

کتاب های مشابه درسی از اَلُس