کتاب آئین موفّقیت،سعادت و خوشبختی pdf

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
7,000
نظر شما چیست؟
پیمودن مسیر موفّقیت، سعادت و خوشبختی نه آسان است و نه سخت و دشوار، بلکه بستگی به روش زندگی هر فرد، دیدگاهها و افکار و اندیشه‌های او دارد. بدون تردید اراده و اختیار، تلاش و کوشش و پشتکار، و ایمان و آگاهی و... در رسیدن به هدف‌های عالی زندگی، که چیزی جز موفقیت و سعادت و خوشبختی نمی‌باشد، نقش اساسی و به سزایی دارند.
البته خوشبختی و سعادت را هر انسانی ممکن است به گونه‌ای تعریف و تفسیر نماید و یا از دریچه‌ای خاص به آن بنگرد امّا آشکار و بدیهی است، این انسان، با عقل و درایتی که دارد و نیز با تمامی امتیازات و امکاناتی که خداوند در اختیار او قرار داده است، چنانچه بخواهد همچنان اَشرف مخلوقات و برترین آفریده‌ها باقی بماند چاره‌ای جز پیمودن راه درست و صحیح، که همان مسیر اولیاء و انبیاء و برگزیدگان بر حقّ او هستند، را ندارد.
صفحات کتاب :
86

کتاب های مشابه آئین موفّقیت،سعادت و خوشبختی