امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 7,500
نظر شما چیست؟
یکی از رادمران جهان اسلام که خود زندگی نمونه ای را سپری ساخته است، بیشتر بنابر روایات شب ها بدون آنکه کسی متوجه ی وی شود به درسرای بینوایان ، پیران زمینگیر، یتیمان، بیوه زنان، بیماران و معلولان می رفته است، به طور ناشناخته، با اعطای...
صفحات کتاب :
397
کنگره :
‫‬‭HV40‫‭/ق9د9 1388
دیویی :
‫‬‭361/3
کتابشناسی ملی :
1510338
شابک :
978-964-313-174-6‬
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه دیباچه ای بر مددکاری اجتماعی