امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
7,500
نظر شما چیست؟
یکی از رادمران جهان اسلام که خود زندگی نمونه ای را سپری ساخته است، بیشتر بنابر روایات شب ها بدون آنکه کسی متوجه ی وی شود به درسرای بینوایان ، پیران زمینگیر، یتیمان، بیوه زنان، بیماران و معلولان می رفته است، به طور ناشناخته، با اعطای...
دیویی :
‫‬‭361/3
کتابشناسی ملی :
1510338
شابک :
978-964-313-174-6‬
سال نشر :
1388
صفحات کتاب :
397
کنگره :
‫‬‭HV40‫‭/ق9د9 1388

کتاب های مشابه دیباچه ای بر مددکاری اجتماعی