کتاب امثال و حکم زبان اسپرانتو pdf

خردنامه زامنهوف

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
500
نظر شما چیست؟
زامنهوف مرد بزرگی است که زبان بین‌المللی اسپرانتو را در سال 1887 میلادی به وجود آورد. او در سال 1859 میلادی در لهستان، در شهر کوچک بیالیستوک زاده شد. در آن شهر چهار ملت مختلف سکونت داشتند. زامنهوف جوان آشکارا کینه و دشمنی را در میان آن ملل می‌دید. او پی برد عامل اصلی دشمنی آنها اختلاف زبان در میان ایشان است.
از درک و فهم این مطلب که اغلب اختلافﻫﺎ به خاطر گوناگونی زبانﻫﺎست، قلب و روح زامنهوف آزرده شد. زامنهوف جوان با خود می‌اندیشید که انسانﻫﺎ یکدیگر را با تیر می‌زنند، جنگ به راه ﻣﻲاندازند، خون یکدیگر را ﻣﻲریزند، از یکدیگر نفرت دارند؛ چرا که همدیگر را درک نمی‌کنند.
او قصد داشت با ایجاد یک زبان جهانی، خانوادهﻯ بشری را به سوی یک هماهنگی مقدس بکشاند.
زامنهوف نه تنها ثروتمند نبود؛ بلکه تهیدست هم بود. او بیش از حد زحمت کشید و کار کرد تا توانست قوانین اساسی دستور زبان خود را تدوین و منتشر سازد.
صفحات کتاب :
78
کنگره :
PIR3996‬‭/ث4‮الف‬81389‬
دیویی :
398/9‮فا‬‬
کتابشناسی ملی :
2077588
شابک :
978-964-3136-90-1‬‬
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه امثال و حکم زبان اسپرانتو