کتاب جشن ها و آیین های ایران باستان pdf

امتیاز
5 / 4.6
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
5,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
نیاکان ما در ایران ویچ (ایران زمین) که سهم بزرگی در پیشرفت جهان داشتند، با اندیشهﻯ پاک، نوآوری، فرهنگ شادزیستی، شادکامی، هنر و زیبایی خواهی، باورهای دینی و مهرورزی که برگرفته از باورهای زروانی، میترایی و زرتشتی بود، به زندگی، رفتار و آداب خود فروزهﻫﺎیی دادند که نژادها و تبارهای دیگر نیز از آنها الگو گرفتند. از این الگوها ﻣﻰتوان به پدیدهﻯ بهاری، جشن نوروز، نوشدن، نو زیستن، آن جهانی بودن، باور به اهورامزدا ...
دیویی :
‫‭394/260955‬‬
کتابشناسی ملی :
2603205
شابک :
‫‭978-964-313-709-0‬‬
سال نشر :
1392
صفحات کتاب :
183
کنگره :
‫GT4874‭‬‭‬ ‭/آ2‫‭گ2 1392

کتاب های مشابه جشن ها و آیین های ایران باستان