امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
16,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب گنبد مستجاب

برای آشنایی با فهرستی از محورهای قابل بحث در وادی «تربیت عاشورایی»، مراجعه به اثر گنبد مستجاب می تواند الهام بخش باشد. «گنبد مستجاب» از فراز آموزه هایی می گذرد و سرفصل هایی را عبور می کند تا به «تربیت زیر نگاه امام» برسد، تربیتی که رشد در محیط ولایت امام است و تنفس در حریم او. تربیتی که امام عاشورا و اصحابش برترین مربیانش هستند و گمشدۀ اصلی این اثر همان است: «تربیت عاشورایی». تربیتی ضروری برای تمدن سازی و به تعبیری، چاووشی قبل از ظهور است. مقصود این است و الاّ حائر و قبه، همه بهانه است...


«گنبد مستجاب» مروری سریع است از همۀ دانستنی های لازم در کنار مرقد نورانی امام عاشورا تا دعوتی باشد برای در حریم حسینی قرار گرفتن و در محیط ولایت او وارد شدن. «گنبد مستجاب» شدنی است، نه دیدنی و یا شنیدنی. خوشا قلبی که لیاقت قدومش را پیدا کند و منزل جانان شود...

صفحات کتاب :
210
کنگره :
‫‭BP41/5‫‭/ع7845گ9 1394
دیویی :
‫‭297/9534
کتابشناسی ملی :
3991380
شابک :
‫‭978-600-7850-13-8‬‬
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه گنبد مستجاب