امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 13,000
نظر شما چیست؟
معارف‌اللطائف، مجموعه‌ای است متشکل از مطالب طنز‌آلود و شوخ‌طبیعی‌ها که در دو بخش تدوین شده است.بخش اول: دربرگیرنده لطایف غالبا‌ً منثور است که به نحوی متأثر از آموزه‌های دینی، مقوله‌های عرفانی، و نکات عبادی و اخلاقی است و ٥٠٠ لطیفه در این بخش آمده است. بخش دوم حاوی لطایف غالبا‌ً منظومی است که بیشتر جنبة‌ادبی،‌ اجتماعی و انتقادی و هزلی دارند و طبعا‌ً از لطیفه‌های بخش اول عریان‌ترند. لطیفه‌های این بخش بالغ بر ٤٠٠ نکته است. نویسنده در تدوین این اثر، که حاوی نمونه‌های برگزیده‌ای از مقوله‌های مطرح در قلمرو موضوعی شعر طنز است، گاهی ناگزیر شد به نقل مطایبات انگشت‌شماری تن در دهد که طبیعت عفیفی ندارند و از این روی، گاهی با گذاشتن چند نقطه به جای کلمات نه‌چندان خوشایند، زحمت یافتن آن‌ها را بر عهده مطالعه‌کنندگان قرار داده است. نثر کتاب، ادبی است و به نثر سعدی بسیار نزدیک است. محمدعلی مجاهدی در این اثر از قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه بهره برده است و به نوشته خود بر این اساس ارزش و اعتبار بخشیده است. هدف اصلی از تدوین این اثر، نشان دادن ابعاد بسطی و ذوقی بزرگان دین، عرفای نام‌آشنای اسلامی و بزرگان بلندآوازه ایرانی است که در همینه علمی آنان رنگ باخته و مجال دلربایی پیدا نکرده‌اند.
... [شخصی را دیدند که تسبیحی در دست دارد و می گوید: لا سبحان الله! لا سبحان الله! به او گفتند: چرا چنین می گویی؟ گفت: می خواستم سی و سه بار سبحان الله بگویم، اشتباهاً چهل بار گفتم، اکنون دارم زیادی آن را بر می گردانم! ]
صفحات کتاب :
392
کنگره :
‫‬‮‭PIR4323‫‬‮‭/م27م6 1388
دیویی :
‫‭8‮فا‬7
کتابشناسی ملی :
1538391
شابک :
978-964-506-600-8‮‬‬
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-1957-1

کتاب های مشابه معارف الطائف