امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان
نظر شما چیست؟
کشورهایی مانند ژاپن ، هنگ کنگ ، سنگاپور و... ( که تا 20 سال پیش جزء مناطق فقیر و عقب مانده بودند ) فاقد منابع طبیعی هستند اما آنچه آنها را به مرحله پیشرفت رسانده است ، میریت توانمند ، مدیریتی است که از یک سو رقابت و اقتصاد بازار را تشویق میکند و از سوی دیگر با اجرای برنامه های صحیح ، سودآوری سرمایه گذاری های ملی و خارجی را در رشته های مورد نیاز زیاد میسازد...
صفحات کتاب :
245
کنگره :
‫‭HD37/ف‌2‭ع‌26 1381
دیویی :
‫‬‭658/007
کتابشناسی ملی :
‭م‌81-18915
شابک :
9646144470
سال نشر :
1381

کتاب های مشابه خلاصه کتاب مدیریت بر سازمانهای نا آرام