امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
1,000
نظر شما چیست؟
در ساحت و اعتبار شنیدن(دانه های بلوط)
بر شاخسار هنرخلقت ، من بلوطم ، اندیشه کُن ما را ببین ( پیـرداد )
نخستین کتاب از مجموعه 4 جلدی ( آدمیت هنر است ، جان برادر دریاب )
کتاب سیری بر مدیریت خویشتن بهمراه مهارت های شایسته هنر شنیدن دارد
صفحات کتاب :
27
کنگره :
‫BF323‭‬ ‭/گ9‫‭‮الف‬5 1392
دیویی :
‫‭158/63
کتابشناسی ملی :
3147638
شابک :
978-600-9239-41-2
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه در ساحت و اعتبار شنیدن