نظر شما چیست؟
این کتاب یک اثر خارق العاده بلکه تکان دهنده است. این اثر به شما می گوید که آگاهی و شعور انسان می تواند از بدن او جدا شود و به نقاط دیگری منتقل گردد. در این محل او می تواند تمام وقایع را ببیند و حتی گاهی دور از کالبدش موجب برخی از تغییرات فیزیکی شود....
سال نشر :
1392
صفحات کتاب :
182
کنگره :
‫BF1389‭‬ ‭/خ4‫‬‭م9 1392
دیویی :
‫‬‭133/9
کتابشناسی ملی :
3002024
شابک :
978-964313-721-2‬

کتاب های مشابه احساس خروج روح از بدن