امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,875
نظر شما چیست؟
با همه ی فراموشکاری ها و دشمنی های ضدفرهنگی، هنوز می توان روزنه هایی از تاریخ ایران را در تاریکای گذشته های دور، نگریست. «هگل» در کتاب «فلسفه تاریخ» آورده: اصل تکامل با تاریخ ایران آغاز می شود. این گونه آغاز، به یقین، بنیان آغاز تاریخ جهان است زیرا خواست عالی روح در تاریخ، دست یافتن به فعالیت نامحدودی از ذهنیت، و رسیدن به هماهنگی کامل در گذر از برابر نهاده ای مطلق است.
«م. سیاهپوش» در دفتر «پیدایش تمدن در آذربایجان» می نویسد:
پژوهشگرانی که درباره ی نسل آغازین گندم ها به بررسی پرداخته بودند، سرنخ را در ایران به دست آوردند... در دانشنامه ی بریتانیکا اشاره شده که کشاورزی و دامداری در فلات ایران پیدا شده است...
سال نشر :
1392
صفحات کتاب :
276
کنگره :
DSR109‫‬‬‮‭/ع6ر2 1392
دیویی :
955
کتابشناسی ملی :
3170677
شابک :
978-964-313-727-4‬

کتاب های مشابه رازهای ایران زمین