امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,250
نظر شما چیست؟
روانشناسی دانشی است آشنا، نه بیگانه. موضوع آن، «خود ما»، رفتار ما، پی آمد و نتیجه ی واکنش های روانی ما، در برابر «محیط» و «دیگران»، و بررسی نقش ها و اثرهایی است که «ما» در حیات روانی «انسان های دیگر» از خود بر جای می نهیم.
لیکن آیا مردم نیز از روانشناسی همین را درک می کنند و همین را می خواهند؟ پاسخ به این سؤال، درخور وقت و تحلیل بیشتری است!
تحقیق درباره ی چگونگی تصوّر و انتظارات از روانشناسی و تعیین درجه ابهام و روشنی، و مقدار شدّت و ضعف، و تقدم آن ها نسبت به یکدیگر، ضمناً لازمه ی موفقیت هر روانشناس، در محیط فعالیت وی، به شمار می رود.
صفحات کتاب :
127
کنگره :
BF128 ‭/ف2‫‬‮‭ن24 1392
دیویی :
150
کتابشناسی ملی :
3055164‬
شابک :
978-964-313-720-5‬‬
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه سوگند اسکارلت