امتیاز
5 / 4.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 20,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
بنابراین انسان هم موجودی است که اصل و ریشه آن از خالق و آفریدگار هستی نشأت گرفته و باید این ریشه را در فضا و آفریننده جستجو کنو و از همین روست که انسان همواره به اصل خود برمی گردد و از جدا شدن ها ناله می کند...
صفحات کتاب :
205
کنگره :
‫‭QB601‫‭/ک2ش8 1393
دیویی :
‫‭[ج]523/2
کتابشناسی ملی :
3543238
شابک :
‫978-964-3137-37-3‬
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه شگفتی های منظومه خورشیدی