کتاب خلاصه کتاب مدیریت خود کار سازی کتاب خانه ها pdf رایگان

امتیاز
5 / 4.5
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
خلاصه کتاب: در آغاز:حال که درصدد حرکت به سوی سیستم های خودکار هستید یا تمایل به بهبود وضع فعلی دارید در واقع میخواهید خود را با یگانه صنعتی درگیر کنید که وا‍‍‍‍‍‍‍‍ژه ی ((مگافلوپ)) به صورت بخشی از زبان رسمی ان در امده است. ((مگافلوپ))در واقع واحد اندازه گیری سرعت پردازشگر است اما خیلی ساده هنگام اجرای یک پروزه خودکار سازی، سر کار شما به نوعی دیگر از((مگافلوپ))می افتد نوعی که ضرر زیان ان برای شما به مراتب بیشتر از نفغ ان میباشد...

کتاب های مشابه خلاصه کتاب مدیریت خود کار سازی کتاب خانه ها