امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان
نظر شما چیست؟

خلاصه کتاب راه های ساده برای مدیریت کارمندان

مدیریت مردم موضوعی است که برای همه به خصوص صاحبان شرکت ها و کار فرمایان جالب است. بدون اینکه چطور تعدادی کارمند را اداره می‌کنید باید به شایستگی آنها و رابطه ی کاریشان آگاه باشید. برای آنکه بتوانید بر مردم به نحوی کارآمد مدیریت داشته داشته باشید باید به خوبی با آنها سازش کنید. این یعنی دیگران را آنطور که هستند ببینید و درک کنید. رمز موفقیت بهترین مدیران آنست که دارای هنری پرورش یافته از درک و سازش با دیگرانند و این صفات آنها همراه است با صبر، قاطعیت، اخلاق. برای مدیریت بهتر میتوانید با کارمندان مانند دوست رفتار کنید و با نگاهی مثبت به آنها بنگرید و نشان دهید که آنان میتوانند بر شما تکیه کنند...

صفحات کتاب :
108
کنگره :
‫‬‭PN6084/م37‫‭‮الف‬8، 3 .ج1386
دیویی :
‫‬‭808/882
کتابشناسی ملی :
‫‬‭م85-29511
شابک :
9644121988
سال نشر :
1386

کتاب های مشابه خلاصه کتاب راه های ساده برای مدیریت کارمندان