امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
58,500
نظر شما چیست؟
این کتاب جشن‌نامه استاد محمد‌رضا سرشار است که حسین حداد و حسنعلی پورمند آن را گردآوری کرده‌اند و شامل قسمت‌های مختلفی است که همگی با زندگی محمد‌رضا سرشار مرتبط است‌. در قسمت اول به زندگی‌نامه و دوره‌های مختلف زندگی استاد‌، در بخش دوم به برنامه رادیویی «قصه ظهر جمعه‌ِ»‌، قسمت بعدی به برنامه رادیویی «‌‌از سرزمین نور» و بخش بعدی به حضور استاد در انجمن قلم و چگونگی ایجاد این انجمن توسط استاد پرداخته شده است. یک بخش هم به خاطرات استاد اختصاص داده شده است. این بخش شامل خاطرات کودکی تا جوانی، از نویسندگی تا برنامه‌های رادیویی، و ... است. در ادامه به سال‌شمار و فهرست تفصیلی آثار وی پرداخته می‌شود. بخش پایانی کتاب هم به نگاه دیگران نسبت به استاد اختصاص داده شده است.
شابک :
‫‭978-964-506-646-6
سال نشر :
1389
شابک دیجیتال :
978-600-03-2537-4
صفحات کتاب :
566
کنگره :
‫PIR8075‭‬ ‭/ھ77ی827‫‭1389
دیویی :
‫‭8‮فا‬8/062
کتابشناسی ملی :
1753822

کتاب های مشابه بیعت با بیداری