امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 17,550
نظر شما چیست؟
مجموعه آثار مرحوم مددپور و کتاب اول از «سیر حکمت و هنر مسیحی» است که این سیر را در فاصله زمانی عصر ایمان تا عصر خرد مورد بررسی قرار می دهد.
صفحات کتاب :
308
کنگره :
BR100‭/م‌4س‌9
دیویی :
230/01
کتابشناسی ملی :
676464
شابک :
964-471-756-2
شابک دیجیتال :
978-600-03-1962-5

کتاب های مشابه سیر حکمت و هنر مسیحی