امتیاز
5 / 0.0
خرید آوا کتاب
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
2,500
نظر شما چیست؟
شرکتهای موفق رشد خود را مدیون نوآوری هستند، شرکتهای نوآور در بورس مرتبه بالاتری دارند، که به این پاداش نوآوری یا پاداش اطلاعات گویند.

کتاب های مشابه پاداش نوآوری