امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,500
نظر شما چیست؟
برگرفته از کتابهای "دامهای زمان" نوشته الک ماکینزی، ترجمه غلامرضا خاکی؛ "مدیریت موفق زمان" نوشته جک دی فرتر

کتاب های مشابه جلسه نهایی