امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 40,000
نظر شما چیست؟
امروزه شعبده بازی به یک منبع مهم سرگرمی مبدل شده است و تقاضا در زمینه کتابهای بیشتری در این حوزه، افزایش قابل ملاحظهای دارد. کتاب حاضر با عنوان «لذت شعبده بازی» در حقیقت به دقت طرح ریزی شده است تا نیاز فزاینده در این حوزه را مرتفع سازد و این کار توسط کسی انجام نشده است، جز استاد پاتابه ی رام، شعبده باز، هیپنوتیزور و روزنامه نگار معروف.
کنگره :
‫‬‭GV1547‫‭/پ2‮الف‬5 1386
دیویی :
‫‬‭793/8
کتابشناسی ملی :
1225676
شابک :
978-964-477-314-3
سال نشر :
1386
صفحات کتاب :
112

کتاب های مشابه اسرار تردستی