امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 18,000
نظر شما چیست؟
فراگیری علو م تجربی به دانش آموزان کمک می کند تا روش های شناخت دنیای
اطراف خود را بهبود بخشند. به همین دلیل، آ ن ها باید مفاهیمی را فراگیرند و از
آموخته های جدید و آموخته های قبلی خود و تجارب دیگران استفاده کرده و آ نها را
به هم مرتبط سازند و به حل مسائل پیرامون خود بپردازند و از طریق انجام فعالیت های علمی در درس علوم مهارت ها و نگرش های لازم را کسب نمایند.
در این کتاب تلاش شده است مجموعه ای از سؤال های کتاب درسی علوم پایه ی
ششم به صورت های مختلف جمع آوری شود تا دانش آموزان عزیز بهتر بتوانند مطالعات خود را مورد ارزشیابی قرار دهند و با انواع سؤال های تشریحی به صورت کوتاه پاسخ،...
صفحات کتاب :
69
کتابشناسی ملی :
3876428
شابک :
‫‬‭978-600-7633-10-6
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه ایستگاه علوم(ششم ابتدایی)