امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 39,000
نظر شما چیست؟
امروزه کارشناسان علوم ورزشی بر این عقیده اند که آنچه باعث از بین بردن تنبلی و بی تحرکی است «ورزش» می باشد. ورزش با ایجاد شادی و نشاط نهال طراوت و سرزندگی را در روح و جسم فرو می نشاند و تا حد زیادی قادر است که عوارض منفی ناشی از زندگی ماشینی را کاهش دهد و در صورتی که ورزش بر اساس معیارهای علمی، اصولی و اسلامی برنامه ریزی گردد باعث ارتقاء ارزش های انسانی خواهد بود.
از سوی دیگر ورزش در جهت تقویت اخلاق انسانی در اسلام از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است که فرد با تسلط بر نفس خود می تواند روحیات و معنویات را در کنار آیین پهلوانی بکار گیرد.
صفحات کتاب :
336
کنگره :
RM725‫‬‮‭‫‬‮‭/د4و4 1394
دیویی :
615/82
کتابشناسی ملی :
3954637
شابک :
978-600-7633-12-0‬‭‮‬‬
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه ورزش و سلامت در فرهنگ ایرانی