امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 24,000
نظر شما چیست؟
«بازیل برنشتاین» معتقد بود کودکان طرز گفتارهای متفاوتی را بر حسب پیشینه اجتماعی و خانوادگی فرا می گیرند و همین آموخته ها بر تجربه درس خواندن آنها تأثیر می گذارد.مثلا طرز گفتار کودکان طبقه کارگر نشانگر رمزهای مضیق است و رشد زبانی کودکان طبقه متوسط برخلاف مادران طبقه کارگر به هنگام تربیت کودکان خود به وفور دلایل و اصولی را توضیح می دهند که اساس واکنش های آنها در مقابل رفتار کودک است؛ لذا کودکانی...
کنگره :
‫HM479‭‬ ‭/ب4‫‭م3 1395
دیویی :
‫‭301/092
کتابشناسی ملی :
4208883
شابک :
978-600-7633-48-9‬‬
سال نشر :
1395
صفحات کتاب :
104

کتاب های مشابه جامعه شناسی بازیل برنشتاین