کتاب جنگ جهانی دوم pdf

از آغاز تا فرجام

امتیاز
5 / 4.8
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 28,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
جنگ جهانی دوم مهم ترین واقعة تاریخ معاصر است، تاریخ این جنگ پر از ابهامات برای نسل های بعدی خواهد بود و دستخوش نظرات پیروز یا شکست خورده در این جنگ شده است و تضادها و سؤال هایی را برای افراد برجای گذاشته است.
اثر پیش رو از جمله کتا بهایی است که نگارندة آن کوشیده تا پاسخی مستند به این سؤال ها و هزاران سؤال دیگر بدهد و ابعاد این سازمان از جهات مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
جنگ جهانی دوم مخوف ترین و خون بارترین جنگ تاریخ بشر محسوب می شود. در این جنگ برای اولین بار از حملات اتمی، موشکی و بمب باران وسیع و گستردة شهرها توسط نیروی هوایی استفاده شد و تأسیس اردوگاه های مرگ و آزمایش ها پزشکی بر روی اسیران به اجرا گذاشته شد و ...
صفحات کتاب :
180
کنگره :
D743‫‭/ع5ج9 1395
دیویی :
940/53
کتابشناسی ملی :
4183992
شابک :
978-600-7633-45-8‬‬
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه جنگ جهانی دوم