امتیاز
5 / 3.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
18,000
نظر شما چیست؟
اگر روزی بفهمید که به این بیماری مبتلا شده اید واکنش شما چه خواهد بود؟
بسیاری از ما دچار وحشت خواهیم شد.چه بر سر خانواده ام خواهد آمد؟ آنها چگونه با این مشکلات رو به رو خواهند شد؟ زندگی بدون من چگونه خواهد بود؟ و...
تمام افکار بالا تخیلاتی بیش نیستند. آنها را به دور افکنید. به این فکر کنید که این بیماری از شما قدرتمند تر نیست و یا وقتی خوب شدید به این فکر کنید که وقتی این بیماری تمام شد با خانواده تان به مسافرتی که سال ها در آروزی آن بودید؛ اما هرگز وقت به آن را نداشتید؛ خواهید رفت. به این فکر کنید که پس از بهبودی دوست دارم کتابی بر اساس خاطرات و تجربیات خود بنویسم و این کاری بود که من انجام دادم. تنها زمانی که این گونه فکر کنیم. هیچ چیز مارا از پای نخواهد انداخت. من قوی ترین انسان روی زمین هستم، اگر به این جمله اعتقاد داشته باشم و این گونه بیندیشم...
کتابشناسی ملی :
4210336
شابک :
‫‬‭978-600-7633-50-2
سال نشر :
1395
صفحات کتاب :
84
کنگره :
‫RC265/6‭‬ ‭/ع5‫‬‭م8 1395
دیویی :
‫‬‭‭616/9940092

کتاب های مشابه من دوبار سرطان را شکست دادم