امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,800
نظر شما چیست؟
کتابی مناسب برای کودکان که با جانوران و موجودات زنده آشنا شوند.

چگونه می توانیم حساب تمام چیزهای زنده ای را که روی سیاره ی زمین پیدا می کنیم داشته باشیم؟
آیا راهی برای طبقه بندی کردن آن ها وجود دارد؟
اصلا چرا بخواهیم آن ها را طبقه بندی کنیم؟
مرتب کردن چیزها به ما در فهمیدن چگونگی تفاوت ها و شباهت ها ی آن ها کمک می کند؟...
صفحات کتاب :
85
کنگره :
‫‭QH309/2‫‭/ک8ز9 1394‮‬
دیویی :
‫‭[ج]574
کتابشناسی ملی :
2583889
شابک :
978-600-5996-11-1
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه علم واقعی برای کودکان: زیست شناسی