امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
کتاب راهنما شناسی اثر حجت الاسلام والمسلمین رضا محمدی کارشناس برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رادیو معارف.

اصول عقاید و مسائل اساسی جهان بینی در سه مبحث خلاصه می شود که عبارت است از:
الف - مبدأشناسی که خود مرکّب از دو بحث توحید و عدل بود.
ب مقصدشناسی یا معاد
ج راهنماشناسی که این مسأله نیز در دو بخش: پیامبرشناسی یا نبوّت و امام شناسی یا امامت، مطرح می شود.

نبوّت
عنوان یکی از اصول مهمّ عقاید از سوی همه ی پیامبران الهی مطرح شده است و مشرکین و مخالفین پیامبران (ص) نیز با آن به بهانه های واهی به مخالفت برخاسته اند. پیامبران در ابتدای دعوت خود مردم را به دو اصل مهمّ اعتقادی فرا خوانده؛ یکی ایمان به وحدانیت خدای تعالی، دیگری ایمان به رسالت فرستادگان او؛ به طور کلّی و عامّ، و شخص دعوت کننده به شکل خاصّ.

اهمیت اصل نبوّت از آن جا روشن می شود که، اگر کسی به این اصل اعتقاد داشته باشد، به طور طبیعی به بقیه ی اصول و فروع دین ملتزم و معتقد می باشد. راز تأکید و اصرار پیامبر (ص) در دعوت به سوی این اصل پس از دعوت به ایمان، به وحدانیت خدا نیز، همین جایگاه باور به این اصل در ایمان جامعه به دین الهی است. و هرگز جنبه ی شخصی و دعوت به سوی خود ندارد.
صفحات کتاب :
400
کنگره :
220BP
دیویی :
43/297
کتابشناسی ملی :
: 2004616
شابک :
1-2-91524-600-978
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه راهنماشناسی