امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
5,000
نظر شما چیست؟
از شهید سید عمادالدین نسیمی نخستین بار ابن حجر عسقلانی در انباء الغمر فی ابناء العمر سخن گفته است. او، نسیمی را «تبریزی» نامیده و گفته است که به امر ملک المؤید سیف الدین در شهر حلب در سال 821 هـ . (1418 م.) پوستش را برکندند.
از تذکره ی مجالس النفائس ترجمه ای فارسی به دست سلطان محمد فخری هراتی موجود است که در آن برخی اضافات و خاطره های مترجم هم مفید فایده است. از جمله وی در مجلس چهارم در ذکر پهلوان محمد ابوسعید، خاطره ای آورده و در آن از نسیمی یاد کرده است:
«. . . حضرت میر، لطایف پهلوان محمد ابوسعید را علیحده رساله نوشته، بدان جهت در این اوراق به اختصار کوشید. از آن جمله یکی آن است که [گوید:] «پیش از ایام جمعیت و حضور در بقعه ی پریشان و بی حضور سر بر بالین ضعف داشتم. هر روز پهلوان به ترتیبِ غذای فقیر قیام می نمود و بدانچه مقدور بود، توجه و اهتمام می فرمود. تا آن که سپاه امراض از ملک بدن قدم بیرون نهاد و باز دولت تندرستی که معموری شهرستان وجود است، دست داد.
دیویی :
8‮فا‬1/32
کتابشناسی ملی :
3062150
شابک :
978-600-6646-16-9‬‬‬
سال نشر :
1392
صفحات کتاب :
656
کنگره :
PIR5641‭‬ ‭/د9‫‭ 1392

کتاب های مشابه دیوان اشعار فارسی سیدعمادالدین نسیمی