کتاب سیری در رساله های موسیقایی pdf

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
1,700
نظر شما چیست؟
استاد بزرگوار، دکتر حسین محمدزاده صدیق را با آثار گرانبهایشان در زمینه های زبانشناسی، ادبیات و مخصوصاً ادبیات ترکی می شناختم تا روزی که کتاب رسالات موسیقی به دستم رسید و بعدها مجموعه مقالات قوپوزنوازان را در مجله ی مقام موسیقایی مطالعه کردم. شوق و عطش دیدار و تلمّذ از محضر استاد در دلم به جوش آمده بود. در نوروز سال 1387 در شبکه ی چهار تلویزیون با دیدن برنامه ی ایرانی نوروز است، دیگر تاب صبوری از من گرفته شد. در جستجوی دیدار بودم تا پیشانی ارادت بر آستان علم و معرفت آن پیر فرزانه بگذارم. تا این که مدیریت محترم انتشارات ندای شمس – آقای علیخانی- شرایط این دیدار را فراهم کردند.

در همان روز که استاد، علاقه و عشق مرا در خصوص تحقیق، جمع آوری و تصحیح نسخ و رسالات موسیقی احساس کردند، با سعه ی صدر اجازه دادند تا افتخار گردآوری، تنظیم و ویرایش مجدد آثار ایشان در زمینه ی موسیقی را داشته باشم. کتاب حاضر، ویرایش جدیدی از اثر ایشان موسوم به «رسالات موسیقی فارسی» است که در واقع مجموعه ای از زحمات استاد است که در طی سال ها تدریس متون و نسخ خطی رسالات موسیقی در دانشگاه سوره (تهران) تدوین و تألیف کرده اند.
سال نشر :
1389
صفحات کتاب :
168
کنگره :
‫‮‬‮‭ML344/2‫‮‭/م3س9 1389
دیویی :
789/09
کتابشناسی ملی :
1981393
شابک :
978-964-506-952-8

کتاب های مشابه سیری در رساله های موسیقایی