امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,300
نظر شما چیست؟
بر رنگ و روی عاشق، منگر چو زرد بینی،
چون در حقیقت حال، او گلعذار باشد.
بس کارهای مشکل، آری! برآید از وی،
تا خادم رهش را این کار و بار باشد.
بیمار درد شهرت جان کاهد و نداند،
آن کس که شد غلامش، او شهریار باشد.
از فخر و ناز بگذر، در بارگاه حسنش،
زیرا که پای‌بوسِ یار افتخار باشد.
صفحات کتاب :
126
کنگره :
PIR8123‭‬ ‭/ک424‫‬‭س7 1393
دیویی :
‫‭8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
3269274
شابک :
978-600-6646-38-1
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه سفر از کثرت به وحدت