امتیاز
5 / 4.4
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
12,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
«جنایت های ما در خرمشهر» حاوی اعترافات بسیار مهمی از افسران عراقی است که پس از گذشت سال ها از آزادسازی خرمشهر بیان شده است.
این خاطرات به رشته تحریر درآمد تا اسناد انکارناپذیری علیه رژیم عراق باشد. سرهنگ دوم سلمان صفر درویش، سرهنگ دوم منیر مروان العبیدی، سرگرد کمال طه العامری، سروان سعد مصاول الکریم، سرهنگ دوم ثامر احمد الفلوجی، سروان سعدی فرحان الکرخی، سرهنگ دوم سلام نوری الدلیلی، سرگرد هانی السامرایی و سرهنگ ستاد فکری حسین، برخی از افسران عراقی بودند که در شرایط بحرانی در خرمشهر حضور داشتند.
آن ها به نوشتن این حوادث اقدام کرده اند. انفجار ایستگاه فشار قوی برق، قتل عام خانواده مومن، انهدام یک کارخانه بزرگ آخر، سرقت خودروها و تعدی به زنان، برخی از جنایات این افسران در خرمشهر است...
شابک :
978-964-506-375-5
سال نشر :
1386
شابک دیجیتال :
978-600-03-1964-9
صفحات کتاب :
88
کنگره :
‫‭‬‭DSR1621/5‫‭‭/ج4041 1386
دیویی :
‫‬‭‬‭955/08430922
کتابشناسی ملی :
‫‭1041276

کتاب های مشابه جنایت های ما در خرمشهر