امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
10,000
نظر شما چیست؟
کتاب « نانسی و پسری از پاریس» با رویکرد « پیش داوری» یکی از مجموعه کتاب های هدفمند نانسی است. این انتشارات با قرار دادن آنها در اختیار شما سعی دارد کمکی مؤثر در جهت استاندارد کردن تربیت کودک شما داشته باشد.
سازمان بهداشت جهانی، استانداردهایی را برای پرورش کودکان تدوین نموده که مجموعه نانسی براین اساس تألیف شده است.این کتاب را کودک می تواند به عنوان کتاب داستان بخواند و یا اتفاقات داستان ها را می توان به صورت عملی به وسیله والدین و یا معلمین برای کودک بازسازی نمود...
صفحات کتاب :
31
دیویی :
‭‮دا‬305/23‬‭‮الف‬936ن‌پ 1394‬
کتابشناسی ملی :
4110381
شابک :
978-600-7633-26-7‬
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه نانسی و پسری از پاریس