امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 10,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
بگذار تجربه کند... شاید هزاران بار این جمله را بکار برده ایم و به کدکانمان این اجازه را داده ایم تا با تمام وجود موضوع را لمس کنند ولی می دانیم که نمی توان تمام زندگی را بر اساس تجربه طی کرد. در اینجا داستان ها به کمک می آیند تا با خلق دنیایی فانتزی و زبانی کودکانه قصه ای را به مهارتی در درون کودک تبدیل نمایند. بعضی بزرگترها درونشان پر از دنیای کودکیست مانند «جین اکانر» که با روندی ساده اتفاقی لمس پذیر را برای کودک به وجود می آورد.
صفحات کتاب :
31
دیویی :
دا‬305/23‬‭‮الف‬936ن 1394‬
کتابشناسی ملی :
4110377
شابک :
978-600-7633-21-2
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه نانسی و بازدید از موزه