امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 10,000
نظر شما چیست؟
بگذار تجربه کند...شاید هزاران بار این جمله را بکار برده ابم و به کودکانمان این اجازه را داده ایم تا با تمام وجود موضوع را لمس کنند ولی می دانیم که نمی توان تمام زندگی را بر اساس تجربه طی کرد، در اینجا داستان ها به کمک می آیند تا با خلق دنیایی فانتزی و زبانی کودکانه قصه ای را به مهارتی در درون کودک تبدیل نمایند.
بعضی بزرگترها درونشان پر از دنیای کودکیست مانند «جین اکانر» که با روندی ساده اتفاقی لمس پذیر را برای کودک بوجود می آورد. «مجموعه نانسی» دارای تصاویر ساده و متنی روان بوده که در انتهای آن کودک به صورت غیر مستقیم مهارتی را می آموزد و این ویژگی ارزنده بهترین روش در آموزش و شکل گیری شخصیت کودکانمان می باشد.
صفحات کتاب :
31
دیویی :
دا‬305/23‬‭‮الف‬936ن‌د 1394‬
کتابشناسی ملی :
4113195
شابک :
‭978-600-7633-25-0‬
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه نانسی و دیدن ستاره ها