امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
10,000
نظر شما چیست؟
آوا را می توان دختری با آینده ای روشن تصور کرد که در کنار هوش سرشارش پُر از نشانه هایی از آموزش صحیح والدینش می باشد.
دختری که از نگاهش مانند باران، محبت می بارد و از لبخندش امیدی که همچون رنگین کمانی انسان را به سوی آینده می برد و این دلگرمی را در دل پدر و مادرش می توان لمس کرد.
آوا در کنار تحصیل و ترجمه توانسته با مدیریت صحیح در عرصۀ موسیقی و ورزش به موفقیت های چشمگیری که فراتر از سنش است دست یابد و در عین حال دنیای کودکی خودش را دارد.
صفحات کتاب :
31
دیویی :
‭‮دا‬305/23‬‭‮الف‬936ن‌گ 1394‬
کتابشناسی ملی :
4110380
شابک :
978-600-7633-26-7‬
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه نانسی و گزارش نویسی